Olej kokosowy Olej z pestek dyni Witamina K2 MK7 z NATTO

Cenne informacje na temat oleju kokosowego, oleju z pestek dyni i innych ciekawych i zdrowych produktów

Dlaczego olej kokosowy jest zdrowy

To często zadawane pytanie z jakim spotykamy się w zakątkach internetu. Pojawia się na łamach różnych blogów, mniej lub bardziej popularnych, a odpowiedzi podobnie jak blogi, wałkowane są rzetelnie i fachowo lub kompletnie kopiowane i nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistości. Być może autorki wielu z tych blogów najzwyczajniej w świecie przeklejają cudze teksty, robiąc z siebie profesjonalnych testerów. Ich sprawa.

 

Ja zrobię zupełnie innaczej. Mam zamiar poświęcić ten polsko-japoński blog wyłącznie jednemu gatunkowi oleju. Jak mówią: hejt me or love me

 

              f:id:Olej-Kokosowy:20151209180021j:plain

Nie zasmucajmy na dzień dobry, jest to mój pierwszy wpis więc może w ramach miłego rozpoczęcia na tym zakończymy? Wiem, że chcielibyście, aby popłynął tu słowotok wyrazów, żeby w jednym krótkim tekście była cała wiedza odnośnie olejów, a zwłaszcza wspomnianego tu oleju kokosowego. Tak jednak nie będzie. Musicie wytrzymać... poczekać... odetchnąć i odspanąć. Nie martwcie się- na dzisiaj koniec, ale to nie ostatnie słowo. Następnym razem dowiecie się co wspólnego ma olej kokosowy a:

  • trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT)
  • otyłość brzuszna
  • zespół metaboliczny
  • insulinoodporność

A więc "dozo" następnym razem. Bye 

#olej-kokosowy #dlaczego-olej-kokosowy-jest-zdrowy

 

English ver.

Why coconut oil is healthy

This frequently asked question we face in the corners of the Internet. Appears on the pages of various blogs, more or less popular, and the answers as blogs, are rolled out fairly and professionally or completely copied and not having to reality. Perhaps the author of many of these blogs in the world simply copyied other people's texts, making himself a professional testers. Their affair.

f:id:Olej-Kokosowy:20151204234957j:plain
I do quite busier. I'm going to devote the Polish-Japanese-English blog only one species of oil.

As they say: hate me or love me

Do not grieve on a good day, this is my first post so it can within the framework of a nice start to the finish? I know you want to sailed here wordcap words that in one short text was all knowledge concerning oil, and especially mentioned here coconut oil. This, however, will not. You have to withstand ... wait ... take a breath and rest. Do not worry about networks today end, but this is not the last word. The next time you will find out what is common and coconut oil:

  • medium chain triglycerides (MCT)
  • abdominal obesity
  • metabolic syndrome
  • insulin resistance

It's not end, it is just the beginning.

 

Japanese ver.

これは頻繁に私達がインターネットのコーナーで直面する質問をしました。様々なブログ、多かれ少なかれ人気、ブログなどの答えのページに表示されます、コピーされ、現実に持っていない公正かつ専門的にまたは完全にロールアウトされています。おそらく、世界でこれらのブログの多くの著者は、単に自分自身のプロテスター作り、他の人のテキストをprzeklejają。彼らの事件。


私はかなり忙しいん。私は、ポーランド語、日本語のブログに油の唯一の種を捧げるつもりです。彼らが言うように:私をhejtまたはf私を愛して:ID:オイルココナッツ


それがフィニッシュに素敵なスタートの枠組みの中ですることができますので、これが私の最初の投稿です、良い日には悲しまないのですか?私はあなたがここにwordcap言葉1短いテキストでオイルに関するすべての知識であり、特にここで言及したココナッツオイルを航海したい知っています。しかし、このことはしません。あなたは...耐える待って...息とodspanąćを取らなければなりません。ネットワーク今日の終わりを心配しないが、これが最後の言葉ではないでください。次回は共通とココナッツオイルである何かを見つけるでしょう。
中鎖トリグリセリド(MCT)
腹部肥満
メタボリックシンドローム
インスリン抵抗性
それで「どーぞ」次回。不戦勝
##ココナッツ-なぜ油ヤシは油で、健康